• Новина з категорії: Охорона здоров’я2

  Д О В І Д К А про результати діяльності лікувально-профілактичних закладів Уманського району за 9 місяців 2013 року

  Шановні колеги!

  Діяльність закладів охорони здоров’я району за 9 місяців 2013 рокубула спрямована на втілення в життя стратегій регіональної програми "Здоров’я населення Уманщини" та інших медичних програм, які передбачають здійснення заходів щодо поліпшення стану здоров’я населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності та смертності, а також забезпечення функціонування галузі в сучасних економічних умовах, раціональну та ефективну організацію медичного забезпечення населення, задоволення його потреб в медичній допомозі та охороні здоров’я, створення умов щодо формування здорового способу життя.

  В закладах охорони здоров’я району працюють 79 лікарів (в т.ч. 1 біолог). Вищу категорію мають 20 лікарів; першу – 32; другу – 10 лікарів; 7 лікарів спеціалістів; 12 лікарів-стажистів. % атестації лікарів – 100%.

  Адміністрація центральної районної лікарні приділяє належну увагу підвищенню кваліфікації лікарів та середніх медичних працівників. В 2013 р. заплановано направити на курси підвищення кваліфікації 39 лікарів. За 9 місяців підвищили кваліфікацію 27 лікарів.

  В районі працюють 313 середніх медпрацівників. В 2013 р заплановано підвищення кваліфікації 46 середнім медпрацівникам. За 9 місяців підвищили кваліфікацію 31. Вищу категорію мають 82 середніх медичних працівників, 1 категорію – 73 особи, 2 категорію –31 особа. Процент атестації становить 95%.

   

  На 9 місяців2013 року затверджено бюджет на охорону здоров’я району в сумі 19 746,9 тис. грн. (9 місяців 2012 р. – 19628,7 тис. грн.). Профінансовано 184 48,1 тис. грн. (93,4%). Найбільші витрати йду на виплату заробітної плати з нарахуваннями і це становить 78,2%.

  Витрати на 1 жителя склали 421,3 грн. (2012 р. – 416,9 грн.). Вартість ліжко-дня склала 377,3 грн. (2012 – 285,2), в т.ч. по медикаментах 9,31 грн. (у 2012 – 10,5 грн.), на харчування 9,51 грн. (в 2012 – 7,84 грн.).

   

  За 9 місяців 2013р. проведено ремонти на загальну суму 560 347,76 тис. грн., в т.ч. капітальний ремонт інженерних мереж та ліфтів терапевтичного корпусу, поточні ремонт рентгенкабінету, поліклінічного та терапевтичного відділень, відділення АІТ, харчоблоку, капітальний ремонт покрівлі АЗПСМ смт Бабанка, поточні ремонти та заміна вікон та дверей в АЗПСМ сіл Іванівка, Колодисте, Старі Бабани, ФАП та ФП сіл Берестівець, Аполянка, Ропотуха, Рогова, Оксанина, Вільшана Слобідка, Танське, Городниця, Ятранівка, Косенівка, Краснопілка, Черповоди, Вільшанка.

  Залишається складною демографічна ситуація в районі. Так, за 9 місяців 2013 року народилося 314 дітей (у 2012р. – 334), померло 643 особи (2012 – 657). Загальна смертність на 1 тис. населення склала 14,7 (2012 – 14,9), в т.ч. осіб працездатного віку – 111 (в 2012 – 124), що становить 5,0 на 1 тис. населення (9 місяців 2012 р. – 5,4).

   

  СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА

  В стаціонарних відділеннях ЦРЛ та ДЛ за 9 місяців проліковано 6977 хворих, в т.ч. в ЦРЛ – 6825, в ДЛ – 152. Хворими проведено 63858 ліжко-днів, в т.ч. в ЦРЛ – 63295, в ДЛ – 1300. Середній термін перебування хворого на ліжку становить 9,0 дня. Виконання плану ліжко-днів по ЦРЛ – 105,2%. Робота ліжка в ЦРЛ – 258,0 при нормативі 270 днів.

   

  АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНА ДОПОМОГА

  За 9 місяців 2013р. амбулаторно-поліклінічними закладами району забезпечено 179 989 відвідувань (183623 - у 2012 р.).

  Показник загальної захворюваності 15 024,2 на 10 тис. населення(у 2012 р. – 15853,4); первинна захворюваність 6020,5 (5665,0 в 2012 р.) на 10 тис. населення.

  В поточному році кількість ліжок денних стаціонарів – 90, в них проліковано 2604 хворих (в 2012 – 2564). Кількість хворих, яким було організовано стаціонари вдома 2372 (в 2012 – 2182). Справедливо буде відмітити, що залишаються значні резерви щодо збільшення таких видів медичної допомоги, що дасть можливість збільшити кількість пролікованих хворих, зменшити кількість ускладнень у хронічних хворих.

   

  В 2013 р. на первинну інвалідність оформлено 61 особу (в 2012 р. – 75), показник на 10 тис. працездатного населення 27,1 (2012 – 37,5).

   

  На диспансерному обліку в Уманській ЦРЛ перебуває 1029 осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Серед них: 188 ліквідаторів, 462 дітей та 1034 осіб населення сіл Шарин, Ятранівка та Піківець. Серед постраждалих 56 інвалідів Чорнобиля. Постраждалі отримують медичну допомогу відповідно до Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, що постраждали в результаті аварії на ЧАЕС". 4 ліквідаторів отримали путівки на санаторно-курортне лікування, 21 ліквідатор пролікований в "Чорнобильському" відділенні ЧОЛ, в ЦРЛ – 36. Постраждале населення забезпечується безкоштовними медикаментами в межах коштів, які виділяються Чорнобильським фондом (за 9 місяціввиділено 45 тис.грн.).

   

  Фінансове забезпечення лікування людей похилого віку та ветеранів війни здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів. За 9 місяців п.р. використано під час стаціонарного лікування 33 215 грн., проліковано 163 особи (інвалідів – 36, УБД – 30, учасників війни – 93). Вартість 1 ліжко/дня на харчування – 23,60 грн., на медикаменти 28,10 грн. У 2013 році виділено 21700 грн. на придбання ліків по безкоштовних рецептах для амбулаторного лікування осіб похилого віку та ветеранів війни. Станом на 01.10.2013 р. фактично використано 10109 грн.

  В ЦРЛ виділено 5 окремих палат для стаціонарного лікування даної категорії громадян (терапевтичне відділення – 1 палата на 2 ліжка, неврологічне – 1 палата на 2 ліжка, хірургічне – 1 палата на 4 ліжка, травматологічне 1 палата на 2 ліжка. В неврологічному відділенні функціонує палата товариства Червоного Хреста на 4 ліжка. Для комфортного перебування палати обладнані холодильниками, телевізорами, радіоприймачами, кардіографом.

  Станом на 01.10.2013р. на базі обласного госпіталю оздоровлено 59 осіб ветеранів. В республіканському центрі реабілітації інвалідів (с.Циблі) проліковано 4 ветерани.

  ПЕДІАТРИЧНА ДОПОМОГА

  Під наглядом педіатричної служби району перебуває 7077 дітей, з них 5721 віком від 0 до 14 років, 1356 від 15 до 17 років, дітей до 1 року – 420 (2012 – 405).

  В районі працює 5 лікарів-педіатрів: 1 на дільниці та 4 в ЦРЛ. 4 лікаря-педіатраатестовані: 1 має вищу кваліфікаційну категорію, 2 першу кваліфікаційну категорію, 1 другу, 1 – не атестований (лікар-спеціаліст).

  За 9 місяців 2013 р. народилось 312 дітей, 5 дітей померло у віці до 1 року (1 – м.Умань, зареєстрований в районному відділі РАЦСі, 1 – смт.Маньківка, також зареєстрований в рай.РАЦСі). Показник дитячої смертності становить 16,0‰(за аналогічний період 2012р. народилась331 дитина, померла 1 дитина, показник дитячої смертності – 3,0 ‰.

  В структурі малюкової смертності на І місці – перинатальні причини (3 випадки – 60%). На П місці – вроджені вади розвитку (1 випадок – 20%).Третє місце займають хвороби системи кровообігу (1 випадок – 20%).

  Не народилось жодної дитини за 9 місяців в селах: Вільшанка, Дубова, Вільшана Слобідка, Сушківка, Заячківка. По 1 дитині народилося в селах: Аполянка, Свинарка, Коржовий Кут, Політвідділовець, Городниця, Танське.

  9 місяців 2012

  9 місяців 2013

  випадків

  показник

  випадків

  показник

  Народилось живими

  331

  -

  312

  -

  Мертвонароджених

  3

  -

  3

  -

  Померло до 1 року

  1

  3,0

  5

  16,0

  Перинатальна смертність

  4

  12,0

  6

  19,0

  Рання неонатальна смертність

  1

  3,0

  3

  9,6

  Пізня неонатальна смертність

  -

  -

  1

  3,2

  Постнеонатальна смертність

  -

  -

  1

  3,2

   

  За 9 місяців 2013 року проліковано в дитячому відділенні ЦРЛ 253 дитини. Найбільше дітей поступило в дитяче відділення з Колодистенської дільниці – 26 дітей; Бабанської дільниці – 46 дітей, приписної дільниці – 42 дітей; Ладижинської – 33; Дмитрушківської – 21; Родниківської – 23; Юрківської – 17; Кочержинської - 13. Із усіх 253 дітей до 1-го року, які поступили в дитяче відділення, 29 поступило на першу добу захворювання, 158 дітей – на 2-3 добу, а решта 66 дітей - на 4-5 добу захворювання. Пізнє поступлення дітей в стаціонар відмічалось по селах: Бабанка, Ятранівка, Текуча, Гереженівка. Продовжує мати місце недостатнє обслуговування дітей у віці від 1 до 6 років, особливо неорганізованої категорії. В селі Свинарка, Яроватка жодного разу не оглядалися фельдшером діти від 1 до 6 років, де в формі 025 та формі 112 огляди медпрацівників закінчуються, коли дітям виповнювався 1 рік, а до 6 років записів не велось.

  Слід відмітити, що захворюваність дітей 1-го року життя залежить від належного патронажу як середніх медпрацівників, так і лікарів. Ріст захворюваності дітей 1-го року життя відмічається на дільницях: Бабанська – 6743,3, Ладижинська – 6531,7, Дубівська – 5864,2.

  За 9 місяців 2013 року санаторно оздоровлено 203 дитини диспансерної групи, із них в республіканських санаторіях по путівкахМОЗ – 64 дитини, обласних санаторіях по путівках ДОЗ –139 дітей, в т.ч. в санаторії "Городище”- 23 дітей, в "Сосновому Бору” – 69 дітей, "Руська поляна" – 34, "Пролісок" – 13 дітей.

  В окремих випадках медпрацівники дільниць проводять недостатню роботу по відборудітей диспансерної групи для санаторного оздоровлення, особливо з метою реабілітації після стаціонарного лікування. Погано оздоровлюються санаторно діти з Колодистенської, Дмитрушківської, Сушківської, Іванівської, Кочержинської та Юрківської дільниць.

   

  АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНА ДОПОМОГА

   

  Жіночого населення в районі від 18 року і старше 18135 осіб, які введені вкомп’ютерну систему і підлягають моніторингу по оздоровленню та лікуванню внаслідок виявленої тієї чи іншої патології. За 9 місяців проведено профоглядів з використанням цитологічного методу дослідження у 10924 осіб, що складає 60,7% (2012 р – 60,1%). Нормативний показник по області - 85%.

  В оглядовому кабінеті ЦРЛ оглянуто 7670 жінок, на дільницях та ФАПах оглянуто - 3254, що складає – 24,8%. З цього висновок, що оглядові кабінеті дільниць та ФАП, і цю роботу проводять вкрай недостатньо, як і за минулі останні роки.

  При проведенні оглядів виявлено патологічних станів шийки матки та стінок вагіни:

  - CINІ - 123

  - CINІІ - 14

  - CINІІІ - 8

  -ракових захворювань – 4

  -неінформовані препарати - 70 – 0,6% (9 міс. 2012 р. – 0,4%)

  Неінформативні препарати надаються, як і в минулому, наступними дільницями: Іванівська, Ладижинська, Старобабанівська та селами Краснопілка, Паланка.

  Низький рівень профоглядів на Іванівській дільниці – 58%, Кочержинській – 53%, Юрківській – 54,6%, с.Танське – 51%.

  Слід звернути особливу увагу на диспансерну групу гінекологічних хворих, яка носить досить низький рівень виявлення, оздоровлення та обліку. По Україні диспансерна група повинна складати до 65% від кількості населення. Сумарні дані по дільницях складають 1837 осіб – 9,1%. Ці низькі дані говорять про відсутність співпраці первинної ланки з акушерсько-гінекологічними кабінетами ЦРЛ. Не проводиться відповідна звірка та аналіз по диспансеризації жіночого населення району.

  Онкологія - виявлено 4 візуальних форм раку шийки матки, із них занедбаних – 1 випадок.

  Родопоміч –всього знаходилось на початку року на обліку 182 вагітних. Взято на облік 279 жінок, із них до 12 тижніввагітності 244, що складає 87,4%. Прийнято пологів за звітний період 411, із них 301 мешканок району. Із числа пологів нормальні у 390 випадках, що складає 80,3%. Кесарські розтини – 33 (12,5%).

  Всього проведено абортів 66, із них штучні легальні – 19, самовільні – 4, не уточнені – 13, регуляцій менструального циклу – 45.

  УЗД обстеження вагітних за минулий період складає 99,1%.

  Знаходилось в гінекологічному відділенні на лікуванні 641 жінка, якими проведено 7101 ліжко-днів. Середнє перебування на ліжку – 10,3. Проведено оперативних втручань – 511, із них:

  - екстирпаціяматки - 19

  - пластичних операцій - 21

  - операції на додатках - 28

  - інші операції - 443

   

   

  Робота УЗД кабінету - за 9 місяців 2013 р. виявлено патологій при обстеженні:

  - загроза переривання вагітності - 112

  - помірне маловоддя - 21

  - ХФПН - 22

  - загроза внут. утробн. асфіксія - 31

  - низьке прикріпл. плаценти - 41

  - перед лежання плаценти - 2

  - ЗВУР - 27

  - лейоміома - 61

  - ендометріоз - 73

  - хрон. аднексит - 123

  - кісти яєчників - 24

  - полікістоз яєчників - 35

  - субінволюція матки - 4

  - позаматкова вагітність - 6

  Дитяча та підліткова гінекологія – всього дівчаток у віці до 18 років – 3511. Оглянуто - 211, виявлено захворювань - 21, із них: порушення ОМЦ – 9, запальні процесі – 8. Всі дівчатказ виявленими захворюваннями оздоровлені.

   

  ТЕРАПЕВТИЧНА ДОПОМОГА

  В структурі загальної захворюваності дорослого населення району клас ХСК залишається на першому ранговому місці, що складає 37,3% (в 2012 р. – 39,8%).

  В районі проводиться відповідна робота по наданню кардіологічної допомоги хворим ХСК. Разом з тим, загальна захворюваність на ХСК залишається на рівні відповідного періоду минулого року – 5482,0 (в 2012 р. 4645,7) на 10 тис. населення. Серед усіх випадків ХСК одним із самих загрозливих є гострий інфаркт міокарду – захворюваність на 10 тис. населення 8,9 (в 2012 р.- 8,1). Тому необхідно покращити роботу, направлену на розвиток інтервенційної кардіологічної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом. За 9 місяців 2013 р. проведено __ коронарографій (за відповідний період 2012 р. 5 коронарографій).

  У зв’язку з несвоєчасною діагностикою (68-70%) недостатньо проводиться тромболітична терапія – за 9 місяців 2013 р. проведено 4 тромболізиси (за відповідний період 2012 р. 3 тромболизіси).

  Хвороби органів дихання займають в структурі терапевтичної захворюваності друге місце. . Високий рівень діагностики та надання допомоги при бронхолегеневих захворюваннях надзвичайно актуальні.

  Захворюваність на пневмонію становить 48,6 на 10 тис. населення (в 2012 році – 32,3). Для покращення якості надання пульмонологічної допомоги необхідно організувати в ЦРЛ бактеріологічне дослідження харкотиння.

  На інших розділах служби зупиниться рай.терапевт.

   

  ОНКОЛОГІЧНА ДОПОМОГА

  В 2013 році проводиться необхідна робота протиракової комісії, в першу чергу вона була спрямована на продовження навчання медпрацівників первинної медико-санітарної ланки районними фахівцями та забезпечення дієвого контролю, своєчасного розбору занедбаних випадків.

  Адміністрацією ЦРЛ, профільними рай.фахівцями проведено місячники по профілактиці, ранньому виявленню та лікуванню онкологічних захворювань шкіри, молочної залози, шийки матки, порожнини рота, легенів та ін. Активізована санітарно-освітня робота: надруковано 2 статті в газеті "Уманська зоря", практикуються виступи на місцевому радіо.

  В результаті проведеної роботи вдалося покращити показники первинної захворюваності – 24,2 на 10 тис. населення при 17,7 в 2012 році. Разом з тим зменшилась кількість занедбаних випадків онкозахворювань серед усіх хворих з вперше встановленим діагнозом – 24,5% проти 34,6 в 2012 році. Низьким залишається показник морфологічної верифікації діагнозу – 69,7% (обл.88%), недостатнє виявлення онкохворих при профоглядах, первинної захворюваності та інших на фоні середньообласних показників. Тому необхідно покращити цю роботу на всіх ділянках – від первинної медико-санітарної ланки до фахівців ЦРЛ.

  ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНА ДОПОМОГА

   

  Захворюваність на туберкульоз – 41,1 на 100 тис. населення (2012 р. – 47,5, обл.62,8).

  Питома вага деструкцій – 33,3% (2012 р. – 38,8, обл.20,3).

  Питома вага бактеріовиділень – 27,7% (2012 р. – 38,8%, обл.24,3%).

  Питома вага бацилярних хворих, виявлених лабораторією ЦРЛ – 75 %.

  % виявлених хворих на туберкульоз при проф.огоядах до обстежених 0,07%.

  В 2013 році група ризику по туберкульозу становить 7448 осіб, за 9 місяців обстежено 6027 осіб (81%). Недостатньо обстежені групи ризику особи, які більше 1 року зареєстровані в державній службі зайнятості та безробітні. Із 3100 осіб обстежені 2525 (67,5%).

  Профілактичні огляди населення з метою раннього виявлення хворих на туберкульоз (включно підлітки 15-17 років) на 1 тис. дорослого населення – показник становить 484,4.

  Від туберкульозу за 9 місяців 2013 р. померло 6 осіб, що становить 13,7 на 100 тис. населення.

  При обстеженні осіб з груп ризику виявлено 16 хворих на активний туберкульоз. Тому робота протитуберкульозної служби закладів первинної медико-санітарної ланки в ІУ кварталі буде направлена на дообстеження всіх категорій груп ризику, вдосконалення стаціонарного та амбулаторного лікування та динамічного нагляду хворих з різними формами туберкульозу.

  В діяльності закладів охорони здоров’я району необхідно продовжувати спільну роботу медпрацівників первинної медико-санітарної ланки та фахівців ЦРЛ на покращення надання невідкладної медичної допомоги, раннього виявлення та лікування онкологічних, серцево-судинних захворювань, соціально-небезпечних хвороб – туберкульозу, СНІДу, наркоманії та алкоголізму та інших, на яких детальніше зупиняться в своїх виступах рай.фахівці.

   

   

  ПРІОРИТЕТАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

  НА ІУ КВАРТАЛ 2013 РОКУ ЗАЛИШАЮТЬСЯ:

  1. Удосконалення роботи первинної ланки медико-санітарної допомоги, переорієнтація її роботи на засадах загальної практики-сімейної медицини.

  2. В результаті реформування медицини та організації КЗ «Уманський центр первинної медико-санітарної допомоги Уманської районної ради» в районі необхідно доукомплектувати посади сімейних лікарів.

  3. Дооснащення первинної ланки згідно Табеля оснащення.

  4. Необхідно придбати бронхоскоп, колоноскоп, мед інструментарій та інше.

  5. Продовжити реалізацію заходів та медичних програм щодо зниження захворюваності на інфекційні та соціально-небезпечні хвороби, в першу чергу ВІЛ-інфекцію, СНІД, туберкульоз.

  6. Продовжити роботу по реалізації пілотного проекту з гіпертонічної хвороби в районі.

  7. Посилити роботу всім медичним працівникам ЛПЗ району щодо якісного проведення профілактичних оглядів та виявлення онкопатології на ранніх стадіях.

   

   

   

   

  Головний лікар                                                                                                                                І.І.Добрянська

  Схожі новини