• Юстиція 22.09.17 Речові права на нерухоме майно, що підлягають державній реєстрації, та способи їх захисту

  Речові права на нерухоме майно, що підлягають державній реєстрації, та способи їх захисту

    Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено, що державній реєстрації прав підлягають: 1) право власності; 2) речові права, похідні від права власності: право користування (сервітут); право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); право забудови земельної ділянки (суперфіцій); право господарського відання; право оперативного управління; право постійного користування...
  Юстиція 21.09.17 Порядок розірвання шлюбу відділом державної реєстрації актів цивільного стану

  Порядок розірвання шлюбу відділом державної реєстрації актів цивільного стану

    Відповідно до Сімейного кодексу України, шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя або одного з них, а також за спільною заявою подружжя (або за позовом одного з подружжя) на підставі рішення суду. Шлюб розривається відділом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, яке не має дітей (стаття 106 Сімейного кодексу України) та за заявою одного з подружжя, якщо другий з подружжя визнаний безвісно відсутнім або...
  Юстиція 21.09.17 Власність громадського об'єднання

  Власність громадського об'єднання

    Відповідно до статті 24 Закону України «Про громадські об’єднання» громадське об’єднання зі статусом юридичної особи для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону: - передане такому громадському об’єднанню його членами (учасниками) або державою; - набуте як членські внески; - пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями; - набуте в...
  Юстиція 21.09.17 Заява власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об'єкта нерухомого майна - одна з підстав зупинення державної реєстрації прав

  Заява власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об'єкта нерухомого майна - одна з підстав зупинення державної реєстрації прав

    Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» від 06.10.2016 року № 1666 внесено зміни до статті 25 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Зокрема, проведення реєстраційних дій зупиняється також на підставі заяви власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо...
  Юстиція 21.09.17 Захист прав у сфері реєстрації. SMS-маяк

  Захист прав у сфері реєстрації. SMS-маяк

      З метою надання якісних та сучасних послуг населенню за допомогою мережі Інтернет Міністерством юстиції України створено он-лайн простір юстиції під назвою «ОНЛАЙН будинок юстиції», однією з рубрик якого є сервіс «СМС - МАЯК». SMS-МАЯК сервіс моніторингу реєстраційних дій щодо об’єктів нерухомого майна фізичних та юридичних осіб Зазначений сервіс надає наступні можливості: 1.Інформування фізичних та юридичних осіб про зміну статусу нерухомості у...
  Юстиція 12.09.17 Впровадження європейських стандартів надання державних послуг в Україні

  Впровадження європейських стандартів надання державних послуг в Україні

    До сфери публічних послуг віднесені послуги, що надаються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які належать до сфери їх управління. З розвитком інформаційного суспільства та суспільних відносин виникає необхідність надання адміністративних та інших публічних послуг в електронній формі. 27.06.2014 була підписана Угода про асоціацію між Україною та ЄС. Стаття 4 даної Угоди про...
  Юстиція 06.09.17 Про проведення державної реєстрації змін до відомостей про підприємців та громадські формування

  Про проведення державної реєстрації змін до відомостей про підприємців та громадські формування

     Частиною першою статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію) визначено, що відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, регулюються Конституцією України, цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього...
  Юстиція 06.09.17 Проведення моніторингу реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

  Проведення моніторингу реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

      Відповідно до частини 1 статті 371 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон) контроль у сфері державної реєстрації прав здійснюється Міністерством юстиції України, у тому числі шляхом моніторингу реєстраційних дій у Державному реєстрі прав з метою виявлення порушень порядку державної реєстрації прав державними реєстраторами, уповноваженими особами суб’єктів державної реєстрації прав....
  Юстиція 06.09.17 Державна реєстрація третейських судів

  Державна реєстрація третейських судів

    Третейський суд – недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин. Відповідно до статті 8 Закону України «Про третейські суди» постійно діючі третейські суди можуть утворюватися та діяти при зареєстрованих згідно з чинним законодавством України: - всеукраїнських громадських організаціях; -...